Basiseducatie

De Basiseducatie biedt basisvormingen lezen, schrijven, rekenen of andere basisvaardigheden aan.

Binnen de Basiseducatie worden algemene opleidingen aangeboden die leiden tot een certificaat.

De doelen van de opleidingen in de basiseducatie worden beschreven via eindtermen/basiscompetenties. Hiervoor gelden de definities uit het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Leergebieden