Beroepskwalificerende trajecten

In een beroepskwalificerend traject leer je wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen. Het kan gaan om een beroepskwalificerend opleidingstraject of beroepskwalificerend EVC-traject, waarin eerder verworven competenties worden getest en erkend. Als je slaagt in een beroepskwalificerend traject krijg je een bewijs van beroepskwalificatie, deelkwalificatie of competenties.

Er is sprake van: