Overzicht en planning peilingen in het secundair onderwijs

Overzicht

2004

Eerste graad - A-stroom

Informatieverwerving en -verwerking

2006 Eerste graad - A-stroom

Biologie

2007 Eerste graad - A-stroom

Frans: lezen, luisteren en schrijven

2008 Eerste graad - B-stroom

Wiskunde

2009 Eerste graad - A-stroom Wiskunde
2010 Derde graad aso/kso/tso

Nederlands: lezen, luisteren en spreken

2011 Eerste graad - A-stroom

Informatieverwerving en -verwerking

2011 Tweede graad aso Wiskunde
2012 Derde graad aso/kso/tso

Frans: luisteren met praktische proef spreken

2013 Derde graad bso

Project Algemene Vakken

2014 Derde graad aso/kso/tso

Wiskunde

2015 Eerste graad - A-stroom

Natuurwetenschappen

2016 Derde graad - aso/tso/kso/bso Burgerzin
2017 Eerste graad - A-stroom Techniek
2018 Eerste graad - A-stroom Wiskunde
2019 Eerste graad - B-stroom Wiskunde 

Planning

2020 Derde graad - aso/tso/kso/bso Kritisch denken en mediawijsheid
2021 Derde graad bso Project algemene vakken
2022 Eerste graad A- en B-stroom Nederlands
2022 Eerste graad A- en B-stroom Wiskunde