Peiling Frans 2007

Op 30 mei, 31 mei en 1 juni 2007 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen de domeinen lezen, luisteren en schrijven voor Frans in de eerste graad A-stroom. De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de brochure.

De brochure met het verslag van de gesprekken tijdens de conferentie van 7 en de aanbevelingen van de externe deskundigen nadien kunt u ook hier raadplegen en bestellen.

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen Frans te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.