Peiling Frans 2017

Op 30 mei 2017 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen voor de tweede keer de eindtermen uit het leergebied Frans in het basisonderwijs. De peiling gaat na in welke mate de leerlingen de eindtermen bereiken voor lezen, luisteren en spreken (in het leergebied Frans). De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de pdf bestandBrochure peiling Frans 2017 (3.66 MB) en de pdf bestandFactsheet peiling Frans 2018 (131 kB).

De presentaties van de sprekers op het colloquium:

Verder kan u ook de aanbevelingen naar aanleiding van het werkseminarie raadplegen via deze interactieve tool. Het uitgebreide verslag vindt u hier terug: pdf bestandWerkseminarieFrans.pdf (905 kB)

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om de leerlingen efficiënt en effectief informatie te laten verwerven en verwerken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.