Peiling Frans Derde graad secundair onderwijs - aso, tso, kso

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet werd de peiling Frans: luisteren met praktische proef spreken in de derde graad aso, kso en tso uitgevoerd. De resultaten van deze peiling werden tijdens het colloquium op 5 juni 2013 bekend gemaakt.

De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de brochure.

Je kan de presentaties van het colloquium hieronder raadplegen.

Op 18 februari 2014 werd een werkseminarie over de resultaten met alle betrokken actoren uit het onderwijsveld gehouden. Lees hier het verslag van het werkseminarie.

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om met uw leerlingen de eindtermen Frans luisteren te bereiken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.