Peiling Frans: domeinen lezen, luisteren, schrijven en spreken

In opdracht van onderwijsminister Frank Vandenbroucke vond op 29 mei 2008 de vierde peiling in het basisonderwijs plaats. Daarbij wordt in kaart gebracht in welke mate de leerlingen in het laatste jaar van het basisonderwijs de eindtermen Frans voor lezen, luisteren, schrijven en spreken beheersen.

In 2009 werd een consultatie en een conferentie over de resultaten gehouden. De conferentiemap met bijkomende achtergrondinformatie vindt u hier.

De brochure met het verslag van de gesprekken tijdens de conferentiedag van 21 oktober 2009 en de aanbevelingen van de externe deskundigen nadien kunt u ook hier raadplegen en bestellen.

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen Frans te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.