Peiling Informatieverwerving- en verwerking met praktische proef ICT

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet werd de peiling Informatieverwerving en –verwerking met praktische proef ICT in het basisonderwijs uitgevoerd. De resultaten van deze peiling werden tijdens het colloquium op 5 juni 2013 bekend gemaakt. De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de brochure.

De presentaties van de sprekers op het colloquium:

 

Werkseminarie 26/11/2013

Op 26 november 2013 werd een werkseminarie over de resultaten met alle betrokken actoren uit het onderwijsveld gehouden.

 

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om de leerlingen efficiënt en effectief informatie te laten verwerven en verwerken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.