Peiling Mens en Maatschappij 2019

Resultaten

In mei 2019 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen eindtermen Mens en Maatschappij in het basisonderwijs. Via dit peilingsonderzoek werd nagegaan in welke mate leerlingen op het einde van het basisonderwijs de eindtermen voor de domeinen maatschappij, tijd, ruimte en brongebruik van Mens en Maatschappij beheersen. De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen viapdf bestandBrochure_MM_BaO_2019_DEF.pdf (4.42 MB) of pdf bestandFactsheet MM 2019_DEF.pdf (966 kB).

 

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om de leerlingen efficiënt en effectief informatie te laten verwerven en verwerken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.

Meer info vindt u hier