Peiling Nederlands 2018

Resultaten

In mei 2018 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen eindtermen uit het leergebied Nederlands in het basisonderwijs. De peiling gaat na in welke mate de leerlingen de eindtermen bereiken voor lezen, luisteren en schrijven (in het leergebied Nederlands). De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de brochure en de factsheet.

Inspiratiedag

Op 25 november 2019 vond er een inspiratiedag n.a.v. deze peiling plaats. Bent u zelf op zoek naar inspiratie voor je lees-, luister- en schrijfonderwijs? U kan alle presentaties nalezen. 

Engagementsverklaring

Naar aanleiding van de resultaten van de peiling werd ook een engagementsverklaring opgesteld. In die verklaring beschrijven verschillende onderwijspartners doelstelling waaraan ze vanaf 2020 gezamenlijk zullen werken.

Volgende partners ondertekenen de engagementsverklaring: 

  • het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming
  • GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
  • OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten)
  • POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen)
  • KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
  • VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad)
  • GEWU (Groep Educatieve Wetenschappelijke Uitgevers)

De volledige engagementsverklaring kan je hier nalezen: pdf bestandEngagementsverklaring peiling Nederlands basisonderwijs (101 kB)

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om de leerlingen efficiënt en effectief informatie te laten verwerven en verwerken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.