Peiling Nederlands: domeinen lezen en luisteren

In opdracht van onderwijsminister Frank Vandenbroucke vond op 7 juni 2007 de derde peiling in het basisonderwijs plaats. De beheersing van de eindtermen voor de domeinen lezen en luisteren van het leergebied Nederlands werden in kaart gebracht. Voor lezen was het een herhaling van de peiling in 2002.

Een brochure met de resultaten van de peiling in 2007 kunt u raadplegen.

In 2008 werd een consultatie en een conferentie over de resultaten gehouden. pdf bestandConferentiemap Peiling Nederlands 2007 (504 kB)

De brochure met het verslag van de gesprekken tijdens de conferentiedag van 15 oktober 2008 en de aanbevelingen van de externe deskundigen nadien kunt u ook hier raadplegen.

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen Nederlands te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.