Peiling Nederlands: lezen en luisteren in het basisonderwijs

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet werd de peiling Nederlands: lezen en luisteren in het basisonderwijs uitgevoerd. De resultaten van deze peiling werden tijdens het colloquium op 22 mei 2014 bekend gemaakt.

De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de brochure

De presentaties van de sprekers op het colloquium: 

Werkseminarie peiling Nederlands (bao)- 09/12/2014 

Op 9 december organiseerde AKOV in het VAC (Gent) een werkseminarie over de peilingen Nederlands in het lager onderwijs. Lees het verslag van het werkseminarie. 

Paralleltoetsen 

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om de leerlingen efficiënt en effectief informatie te laten verwerven en verwerken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.