Peiling Project algemene vakken (PAV)

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet werd de peiling Project Algemene Vakken (PAV) uitgevoerd. De resultaten van deze peiling werden tijdens het colloquium op 1 juni 2014 bekend gemaakt.

De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de brochure.
De conclusies van het werkseminarie leest u in deze brochure.

Je kan de presentaties van het colloquium hieronder raadplegen.

Werkseminarie peiling Project Algemene Vakken - 20/11/2014

Op 20 november 2014 werd een werkseminarie over de resultaten met alle betrokken actoren uit het onderwijsveld gehouden.

Presentaties:

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om met uw leerlingen de eindtermen Frans luisteren te bereiken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.