Peiling Techniek eerste graad A-stroom 2017

In mei 2017 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen eindtermen uit het leergebied Nederlands in het basisonderwijs. De peiling gaat na in welke mate de leerlingen de eindtermen bereiken voor lezen, luisteren en schrijven (in het leergebied Nederlands). De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de pdf bestandbrochure (5.16 MB) en de pdf bestandfactsheet (116 kB).

Op 7 juni 2018 werden de resultaten van de peiling Techniek gepresenteerd op een colloquium in Brussel. Hieronder vindt u de presentaties van de sprekers op dit colloquium.
-    pdf bestandLien Willem (4.41 MB) (Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen)
-    pdf bestandHeidi Knipprath (2.28 MB) (HIVA-KULeuven)

erder kan u ook de aanbevelingen naar aanleiding van het werkseminarie raadplegen via deze interactieve tool. Het uitgebreide verslag vindt u hier terug: pdf bestandWerkseminarieTechniek.pdf (1.06 MB)

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om de leerlingen efficiënt en effectief informatie te laten verwerven en verwerken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.