Peiling Wereldoriëntatie

In 2015 peilde het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven) naar de vaardigheden voor wereldoriëntatie (natuur en techniek) bij leerlingen in het basisonderwijs en natuurwetenschappen in de eerste graad.

Presentaties colloquium

Brochures

Presentaties werkseminarie

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen wereldoriëntatie te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.