Peiling wereldoriëntatie: tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet vond op 27 mei 2010 de zesde peiling in het basisonderwijs plaats. Daarbij wordt in kaart gebracht in welke mate de leerlingen van het zesde leerjaar eindtermen van de domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik uit het leergebied wereldoriëntatie beheersen. In deze peiling worden resultaten weergegeven voor het Vlaamse onderwijs als geheel en voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Naar aanleiding van de peiling wereldoriëntatie werd in mei 2012 een open conferentie georganiseerd. In deze conferentie met de titel ‘wereldoriëntatie op de kaart gezet’, stonden de domeinen tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik van het leergebied wereldoriëntatie centraal.

De presentaties op de conferentie kunt u op deze pagina raadplegen.  

De brochure met het verslag van de gesprekken tijdens de conferentiedag van mei 2012 en de aanbevelingen van de externe deskundigen nadien, kunt u via de dienst Publicaties raadplegen.  

U kunt zelf paralleltoetsen van deze peiling afnemen bij uw leerlingen van het zesde leerjaar. Deze toetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. De paralleltoetsen zijn te vinden op https://paralleltoetsen.be. Scholen die deze paralleltoetsen afnemen kunnen via het feedbacksysteem van de website ook gratis een feedbackrapport aanvragen. Daarbij krijgt u dezelfde feedback als de scholen die aan de peiling deelnamen.