Peiling Wiskunde 2009

In opdracht van onderwijsminister Frank Vandenbroucke vond op 29 mei 2009 de vijfde peiling in het basisonderwijs plaats. Daarbij wordt de beheersing van de eindtermen wiskunde in kaart gebracht. Deze peiling is een herhaling van de allereerste peiling in 2002. Daarnaast worden ook wiskunde-eindtermen getoetst die niet in de eerste peiling zijn onderzocht. Meer informatie over de resultaten van de eerste peiling wiskunde vindt u hier.

De brochure met de resultaten van de tweede peiling wiskunde in het basisonderwijs in 2009 vindt u hier. U kunt deze brochure ook gratis bestellen via de dienst Publicaties.

Naar aanleiding van de resultaten van de wiskundepeilingen in het basisonderwijs en in de A- en de B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs werd in maart 2011 een open conferentie georganiseerd. In deze conferentie, met als titel ‘Het verschil in wiskunde’, stond het wiskundecurriculum tot 14 jaar centraal.

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen Nederlands te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.