Peiling Wiskunde eerste graad A-stroom 2018

Resultaten

In mei 2018 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen eindtermen uit het leergebied Wiskunde in de eerste graad A-stroom. De peiling gaat na in welke mate de leerlingen de eindtermen bereiken voor in het leergebied Wiskunde. De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de brochure en de factsheet.

Inspiratiedag

Op 12 december 2019 vond er een inspiratiedag n.a.v. deze peiling plaats. Bent u zelf op zoek naar inspiratie voor je wiskundeonderwijs? U kan alle presentaties nalezen. 

Engagementsverklaring

Naar aanleiding van de resultaten van de peiling werd ook een engagementsverklaring opgesteld. In die verklaring beschrijven verschillende onderwijspartners doelstelling waaraan ze vanaf 2020 gezamenlijk zullen werken. Het doel is een verbetering van de beheersing van de eindtermen wiskunde in de 1ste graad A-stroom. Er is onder meer in opgenomen dat de samenwerking tussen onderwijsniveaus, onderwijsactoren en A- en B-stroom gestimuleerd moet worden, dat de wiskundige en vakdidactische competenties bij (kandidaat-)leerkrachten moeten worden versterkt en ondersteund, dat de interne kwaliteitszorg en het beleidsvoerend vermogen van scholen moet versterken en dat de maatschappelijke perceptie van wiskunde moet veranderen.

Volgende partners ondertekenen de engagementsverklaring: 

  • het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  • GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
  • OVSG (Onderwijsvereniging van Gemeenten en Steden)
  • POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen)
  • KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
  • VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad)
  • GEWU (Groep Educatieve Wetenschappelijke Uitgevers)

De volledige engagementsverklaring kan je hier nalezen: pdf bestandEngagementsverklaring peiling Wiskunde 1e graad secundair onderwijs (102 kB)

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om de leerlingen efficiënt en effectief informatie te laten verwerven en verwerken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.