Peiling wiskunde Eerste graad secundair onderwijs - A-stroom

In opdracht van onderwijsminister Frank Vandenbroucke vond op 27 mei 2009 de vijfde peiling in de eerste graad van het secundair onderwijs plaats. Daarbij wordt de beheersing van de eindtermen wiskunde in kaart gebracht.

De brochure met de resultaten van de eerste peiling wiskunde in de A-stroom van de eerste graad secundair onderwijs in 2009 vindt u hier. U kunt deze brochure ook gratis bestellen via de dienst Publicaties.

Naar aanleiding van de resultaten van de wiskundepeilingen in het basisonderwijs en in de A- en de B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs werd in maart 2011 een open conferentie georganiseerd. In deze conferentie, met als titel ‘Het verschil in wiskunde’, stond het wiskundecurriculum tot 14 jaar centraal. Hier vindt u:

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt deze eindtermen Nederlands te realiseren, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.