Peiling Wiskunde secundair onderwijs derde graad aso, tso, kso

Bereiken leerlingen uit de 3e graad aso, kso en tso de eindtermen wiskunde?

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KULeuven) peilde in 2014 in opdracht van de Vlaamse overheid in het kso en tso naar de eindtermen van de basisvorming wiskunde. In het aso testte het Steunpunt of de leerlingen de eindtermen basisvorming bereiken. De leerlingen uit de pool wiskunde legden ook testen af over de specifieke eindtermen.

Werkseminarie na de peilingen wiskunde - 22/10/2015

Op 22 oktober 2015 werd een werkseminarie over de resultaten met alle betrokken actoren uit het onderwijsveld gehouden.

Presentaties:

Als school kan u gebruik maken van de paralleltoetsen van deze peiling. U kan deze toetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen.