Peiling wiskunde (tris)

Op 17 mei 2016 toetste het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen voor de derde keer de eindtermen uit het leergebied wiskunde in het basisonderwijs. De peiling gaat na of de leerlingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs de eindtermen voor wiskunde bereiken. Voorgaande peilingen vonden plaats in 2002 en 2009.

De resultaten van dit peilingsonderzoek kan u raadplegen via de pdf bestandBrochure wiskunde basisonderwijs (1.86 MB).

De presentaties van de sprekers op het colloquium:

Op 12 december 2017 organiseerde AHOVOKS in het VAC (Gent) een werkseminarie over de peiling wiskunde in het basisonderwijs.

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om de leerlingen efficiënt en effectief informatie te laten verwerven en verwerken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.