Peiling Wiskunde tweede graad algemeen secundair onderwijs

In opdracht van onderwijsminister Pascal Smet vond op 23 mei 2011 de zevende peiling in het secundair onderwijs plaats. Daarbij wordt de beheersing van de eindtermen wiskunde in kaart gebracht bij leerlingen op het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad aso.

Op 9 mei 2012 werden de resultaten van deze peiling bekendgemaakt. U kunt de tekst van de brochure met
de resultaten van de peiling en met enkele voorbeeldopgaven op deze website raadplegen.

Paralleltoetsen

Wilt u als school zelf nagaan hoe goed u erin slaagt om met uw leerlingen de eindtermen Frans luisteren te bereiken, dan kan u gebruik maken van de paralleltoetsen. Deze paralleltoetsen meten exact hetzelfde als de peilingstoetsen maar met andere opgaven. U kan deze paralleltoetsen bij uw leerlingen afnemen en gratis een feedbackrapport aanvragen. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en peilingen zorgt voor dit feedbackrapport. De overheid kent de resultaten van de paralleltoetsen niet.