Servicedocumenten

Leeswijzer voor trajecten en structuurschema’s

Intentieverklaring over de referentiekaders voor de ontwikkeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs

Op 15 juli 2008 sloot de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming met de vier pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs een intentieverklaring af over de referentiekaders voor de ontwikkeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs.

De intentieverklaring bepaalt welke referentiekaders voor de basiseducatie, het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs valabel zijn voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Draaiboek procedure ontwikkeling opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

De ontwikkeling van opleidingsprofielen voor nieuwe opleidingen in het volwassenenonderwijs behoort vanaf 1 januari 2008 tot de bevoegdheid van de ‘stuurgroep’, het samenwerkingsverband tussen de vier pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

Ter informatie van alle betrokken actoren bij de ontwikkeling van opleidingsprofielen voor het volwassenenonderwijs is een draaiboek opgesteld waarin het integrale proces van de ontwikkeling van een voorstel van opleidingsprofiel tot de evaluatie van het goedgekeurde opleidingsprofiel is opgenomen. Dit proces is opgesplitst in verschillende stappen, telkens gekoppeld aan een verantwoordelijke en een concrete deadline.

Sjabloon opleidingsprofiel modulaire opleiding volwassenenonderwijs

Volgens het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 worden de opleidingsprofielen volgens een bepaalde procedure gemaakt. Hieronder staan de documenten die gebruikt worden om tot opleidingsprofielen te komen. De trajecten worden getekend in “Visio”.