Werkseminaries

De overheid organiseert periodieke peilingen om informatie te verzamelen over de stand van zaken in bepaalde domeinen van het curriculum. De peilingsresultaten bieden dan ook stof tot nadenken voor de verschillende onderwijsactoren.

AHOVOKS gaat na elk peilingsonderzoek samen met hen na of de resultaten aanleiding kunnen geven tot verbeteracties (zoals bijvoorbeeld actualisering van eindtermen, ontwikkeling of aanpassing van leerplannen en leermiddelen, hervorming van de lerarenopleiding of ondersteuning van specifieke doelgroepen). Tijdens werkseminaries wordt gericht input gevraagd aan een aantal betrokken onderwijsactoren (leerplanmakers, pedagogische begeleidingsdiensten, academici, lerarenopleiders, onderwijsinspecteurs en beleidsmedewerkers).